Cơ cấu tổ chức

 • Ông Thị Việt Thuỳ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0944796578
  • Email:
   thuythuymnchauhung@gmail.com
 • Lê Thị Cẩm Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0795918122
  • Email:
   lethicamhuongmn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Cẩm Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0946847241
  • Email:
   nguyenthicamlua.mnhl.tt@soctrang.edu.vn
 • Lê Kim Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0962721117
Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal